B&B's in Vlaanderen! Booming Business!

B&B's in Vlaanderen. Ze zijn niet groot maar ze zijn talrijk, eisen meer en meer een duidelijke plaats op binnen de sector en leveren TOP-kwaliteit aan hun gasten!

B&B's in Vlaanderen

Wat begrijpen we onder een Bed and Breakfast?

Een Bed and Breakfast, kortweg B&B, is een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van een veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. De B&B is meestal gevestigd in een woonhuis en wordt gerund door de eigenaars van het betreffende huis. Bed and Breakfast kan men letterlijk vertalen als "Bed en ontbijt". De naam is ook een perfecte samenvatting van de diensten die de accommodatie aanbiedt en waar het zich dan volledig op concentreert en specialiseert.

De Wetgeving van B&B's in Vlaanderen:

Sinds April 2017 kennen we voor de B&B's en alle andere logietypes in Vlaanderen een nieuw logiesdecreet. Toerisme is een Vlaamse bevoegdheid, met gevolg dat een Vlaamse minister verantwoordelijk is voor wetgeving en dit via het logiesdecreet.

De officiële definitie van een B&B volgens de Vlaamse wetgeving:

Een B&B maakt altijd deel uit van de gebruikelijke woning van de uitbater of feitelijke uitbater die er zijn hoofdverblijfplaats heeft, de gasten ook zelf ontvangt en een ontbijt aanbiedt. Een B&B telt maximum 15 kamers en is voor maximum 32 personen. Er kan maar 1 B&B in de woning en/of bijgebouwen worden uitgebaat.

Verschil tussen "aangemelde" en "erkende" B&B's:

  • Aangemelde B&B's

Het nieuwe logiesdecreet geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de uitbater. Toerisme Vlaanderen gaat ervan uit dat je jouw gasten een prettig verblijf in een veilige en kwaliteitsvolle logies wil aanbieden. De aanmelding gebeurt dan ook te goeder trouw. Elke type logies moet worden aangemeld bij Toerisme Vlaanderen. De aanmelding is een eenvoudige online procedure zonder een grote controle of een hoop documenten. Indien je kamer/accommodatie niet is aangemeld, mag je het ook niet verhuren via eender welk kanaal dan ook (Airbnb inclusief) en hier geld voor ontvangen.

  • Erkende B&B's

Als je logies is aangemeld, dan kan je het ook effectief laten erkennen als B&B door Toerisme Vlaanderen. Dit kan gratis van zodra jouw logies voldoet aan de basisvoorwaarden en uitbatingsnormen.

Je kan kiezen voor een erkenning met comfortclassificatie of zonder.

Na het aanmelden van je logies, kan je ervoor kiezen om een beschermde benaming te gebruiken. Hiervoor dient je logies aan een aantal voorwaarden te voldoen. Aan de hand daarvan, mag je je logies dan de beschermde naam B&B geven. Maar het staat je ook vrij om je logies te promoten met niet-beschermde benamingen zoals sportlogies