top of page

Workshop: Prijszetting

Tom Minnen
Workshop: Prijszetting
Nederlandstalig - PDF - 2023

Gasten vinden op het internet zo goed als alles over uw accommodatie, van nuttige informatie tot reviews, maar ook de tarieven van uw accommodatie. Een duidelijke visie op uw prijszetting of zogenaamd uw yield management is dan ook één van de belangrijkste schakels tot het succes van uw accommodatie. Krijg effectief inzicht in deze materie en ga ermee aan de slag voor jouw accommodatie.

Copyright ©Hotell me a Tale – TomBookToo VOF

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotell me a Tale – TomBookToo VOF

 

TomBookToo VOF

 

Hotell me a Tale is een project van Tom Minnen

Kortrijksebaan 100

3220 Holsbeek

Tom.minnen@hotellmeatale.be

bottom of page