top of page

Geheimhouding

Geen kleine lettertjes!
Tijdens de duur van de samenwerking, evenals na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van de beëindiging, verbind ik mij er contractueel toe de meest strikte geheimhouding te bewaren met betrekking tot informatie van alle aard die ik zou verworven hebben over de accommodatie, haar activiteiten en/of haar klanten, ter gelegenheid van, zelfs onrechtstreeks, de uitvoering van de opdracht die mij is toevertrouwd.
bottom of page