top of page

Klantentypologie

Binnen de klantentypologie volgens Reinartz en Kumar kan men klanten indelen in 4 groepen. De 2 heren deelde klanten in op basis van winstgevendheid en dit op korte en lange termijn. 

De 4 groepen: Butterflies , True Friends, Strangers, Barnacles

1. Klantentypologie Butterflies

Klantentypologie: Wat zijn Butterflies? 

Butterflies is één van de vier type klant volgens de Klantentypologie volgens Reinartz en Kumar. Deze 2 heren deelde klanten in op basis van winstgevendheid en dit op korte en lange termijn. De Butterflies vallen binnen het kwadrant van hoge winstgevendheid op korte termijn
 

Kenmerken van de Butterflies binnen de Hotellerie:

Dit type klant brengen grote omzet/grote winsten met zicht mee maar zijn niet loyaal en hebben dus een korte levensduur. De focus van de Hotel of B&B uitbater ligt bij deze klanten om een hoge tevredenheid te bekomen en de omzet te optimaliseren.

Bij dit type klant moet men geen tijd en geld investeren om deze klant "trouw" en "loyaal" te laten worden aan het hotel. Algemeen worden dit type klant aangetrokken via klassieke Revenue Management en Promoties. De typische gast via de OTA kanalen.

2. Klantentypologie True Friends

Klantentypologie: Wat zijn True Friends?

True Friends is de 2de groep binnen de klantentypologie. De True Friends vallen binnen het kwadrant van hoge winstgevendheid op lange termijn.

Kenmerken van de True Friends binnen de Hotellerie:

Dit type klant brengen grote omzet/grote winsten met zicht mee en zijn loyaal en hebben een lange levensduur.

De focus van de Hotel of B&B uitbater ligt bij deze klanten om hen te verwennen en te behouden. 

Algemeen worden dit type klant aangetrokken en behouden door loyaliteitsprogramma's (eventueel met beschikbaarheidsgarantie ) en CLV-Based pricing .

Klantentypologie Strangers

Klantentypologie: Wat zijn Strangers?

De Strangers vallen binnen het kwadrant van lage winstgevendheid op korte termijn.

Kenmerken van de Strangers binnen de Hotellerie:

Dit type klant brengen geen grote omzet/grote winsten met zicht en hebben een korte levensduur. De focus van de Hotel of B&B uitbater mag niet op deze klanten liggen daar ze niet passen binnen de strategie van de accommodaties. Hier moet vooral geen tijd en geld worden geïnvesteerd om deze klanten loyaal en trouw te maken.

Klantentypologie: Wat zijn Barnacles

Klantentypologie: Wat zijn Barnacles? 

Butterflies is de laatste groep binnen de klantentypologie. De Barnacles vallen binnen het kwadrant van lage winstgevendheid op lange termijn.
 

Kenmerken van de Barnacles binnen de Hotellerie:

Dit type klant brengen weinig omzet/winst met zicht mee maar zijn wel loyaal en hebben dus een lange levensduur. De focus van de Hotel of B&B uitbater ligt bij deze klanten om de rendabiliteit van dit type klant te verbeteren. Men moet onderzoeken of dit type klant het "kan maar niet wilt" of "het niet kan" om meer geld uit te geven. 

Klantetypologie volgens Reinartz en Kumar
Klantentypologie butterflies
Klantentypologie True Friends
Klantentypologie Strangers
Klantentypologie Barnacles
1. Butteflies
2. True Friends
3. Barnacles
4. Stranges
bottom of page